SYSTEM CONCEPT FOR MODELLING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND DECISION MAKING IN THEIR MANAGEMENT

Authors

Batyr Orazbayev, L. N. Gumilyov Eurasian National University; Yerbol Ospanov, Shakarim State University of Semey; Kulman Orazbayeva, Kazakh University of Economics, Finance and International Trade; Valentina Makhatova, Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov; Lyailya Kurmangaziyeva, Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov; Balbupe Utenova, Atyrau Oil and Gas University named after Safi Utebayev; Aiman Mailybayeva, Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov; Nurlan Mukatayev, L. N. Gumilyov Eurasian National University; Timur Toleuov, K. Zhubanov Aktobe Regional University; Altynai Tukpatova, Atyrau Engineering and Humanitarian Institute

Synopsis

The monograph is devoted to the system analysis of approaches to the building of models of chemical-technological systems, on the basis of which a systematic concept of building of models and the issues of solving decision-making problems for managing the operating modes of technological objects is proposed. The problems of the development of mathematical models and the optimization of complex chemical-technological systems are investigated, using the example of technological objects of oil refining, in conditions of uncertainty caused by the lack of reliable quantitative information and the fuzziness of available information. The structure of the monograph consists of an introduction, the main part of four sections, a conclusion and a list of sources of information.

In the main part of the work, the current state of the problems of mathematical modelling of technological objects of oil refining production is analyzed. Methods of mathematical modelling and decision-making in the management of technological objects according to environmental and economic criteria are chosen as the direction of research. Methods of building mathematical models of chemical-technological systems of oil refining in a fuzzy environment have been investigated and proposed, and models of the technological complex of the catalytic reforming unit have been developed.

An approach to the creation of a package of models for system modelling of the technological complex of the catalytic reforming unit is described. An algorithm for the synthesis of models of a technological complex of oil refining based on fuzzy information is proposed. Expert assessments have been carried out to develop a mathematical description of the technological complex of the reforming unit, a method has been developed for carrying out expert procedures in a fuzzy environment.

The formulations of decision-making problems for the control of the technological complex of the reforming unit are formulated and, based on the modification of various optimality principles, heuristic algorithms for their solution are developed. The properties of the developed algorithms for solving decision-making problems have been investigated and a method for their selection in solving specific production problems has been proposed. A mathematical formulation of the decision-making problem for optimizing the operating modes of the catalytic reforming unit in a fuzzy environment is obtained and the results of its solution based on the proposed fuzzy approach are presented. The structure is created and the main functional blocks of the computer decision support system based on the object models are described. The issues of software implementation of the developed models are considered and a description of the interface of the computer system for modelling the units of the reforming unit and decision support for optimizing their operation modes is given.

ISBN 978-617-7319-34-3 (on-line)
ISBN 978-617-7319-33-6 (print)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to Cite: Orazbayev, B., Ospanov, Y., Orazbayeva, K., Makhatova, V., Kurmangaziyeva, L., Utenova, B. et. al.; Orazbayev, B., Ospanov, Y. (Eds.) (2021). System concept for modelling of technological systems and decision making in their management. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 180. doi: http://doi.org/10.15587/978-617-7319-34-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indexing:

arch imgonline-com-ua-resize-etf8w8xuwvh1.jpg imgonline-com-ua-Resize-8lhbZm409l.jpg engpaper Zenodo451.png  imgonline-com-ua-resize-2bgnuvtyy8h.jpg  openaire45.png dimen_(1).png  imgonline-com-ua-Resize-zpY9TwRGwS9w1.pngscilit   соционет.jpg  b1.jpg  ouci.jpg ResearchGate_1.png

Author Biographies

Batyr Orazbayev, L. N. Gumilyov Eurasian National University

Doctor of Technical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Engineering Sciences of the Republic of Kazakhstan
Department of Systems Analysis and Management
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0003-2109-6999

Yerbol Ospanov, Shakarim State University of Semey

PhD, Acting Associate Professor
Department of Automation and Computer Engineering
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0001-5342-274X
Mail to  78oea@mail.ru

Kulman Orazbayeva, Kazakh University of Economics, Finance and International Trade

Doctor of Technical Sciences, Professor
Department of Management
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0002-1741-7553

Valentina Makhatova, Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov

PhD, Professor
Department of Software Engineering
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0002-4082-9193

Lyailya Kurmangaziyeva, Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov

PhD, Associate Professor
Department of Software Engineering
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0003-0640-7306

Balbupe Utenova, Atyrau Oil and Gas University named after Safi Utebayev

PhD, Associate Professor
Faculty of Information Technology
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0002-8903-3380

Aiman Mailybayeva, Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov

PhD
Department of Computer Science
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0003-0598-4806

Nurlan Mukatayev, L. N. Gumilyov Eurasian National University

PhD
Department of Systems Analysis and Management
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0003-3570-4676

Timur Toleuov, K. Zhubanov Aktobe Regional University

Master in Mathematics
Department of Computer Science and Information Technology
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0002-6050-1056

Altynai Tukpatova, Atyrau Engineering and Humanitarian Institute

Teacher, Master
Department of Information and Communication Technologies
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0001-6848-2139

References

D'yachko, A. G. (2015). Matematicheskoe modelirovanie sistem. Moscow: Metallurg, 307.

Orazbaev, B. B. (1994). Podhody k modelirovaniyu i upravleniyu slozhnymi obektami v usloviyah neopredelennosti. Analiticheskiy obzor. Almaty, 22.

Orazbaev, B. B., Serikov, T. P. (1994). Primenenie metodov ekspertnyh otsenok dlya issledovaniya i upravleniya tekhnologicheskimi obektami neftepererabotki. Analiticheskiy obzor. Almaty, 25.

Ayvazyan, S. A., Enyukov, I. S., Meshalkin, L. D. (1985). Prikladnaya statistika: Issledovanie zavisimostey. Moscow: Finansy i statistika, 405.

Ermol'ev, Yu. M. (2017). Metody stohasticheskogo programmirovaniya. Moscow: Nauka, 327.

Gmurman, V. E. (2006). Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika. Moscow: Vysshee obrazovanie, 479.

Zhao, Z.-W., Wang, D.-H. (2012). Statistical inference for generalized random coefficient autoregressive model. Mathematical and Computer Modelling, 56 (7-8), 152–166. doi: https://doi.org/10.1016/j.mcm.2011.12.002

Orazbaev, B. B. (1990). Modelirovanie tekhnologicheskih protsessov s ispol'zovaniem teorii nechetkih mnozhestv. Trudy XV konf. Molodyh uchenyh i spetsialistov Moskovskogo fiziko-tekhnicheskogo instituta. Ch. 1. Dolgoprudniy: MFTI, 44–49.

Shtovba, S. D. Vvedenie v teoriyu nechetkih mnozhestv i nechetkuyu logiku. Available at: https://studylib.ru/doc/6257364/shtovba-s.d.-vvedenie-v-teoriyu-nechetkih-mnozhestv-i-nechetku

Rykov, A. S., Orazbaev, B. B. (2004). Sistemniy analiz i issledovanie operatsiy. Ekspertnye metody. Metody i primenenie. Moscow: MISiS, 115.

Rykov, A. S., Orazbaev, B. B. (2005). Sistemniy analiz i issledovanie operatsiy. Metody issledovaniya sistem i razrabotki matematicheskih modeley v nechetkoy srede. Moscow: MISiS, 117.

Orazbaev, B. B. (2014). Teoriya i praktika metodov nechetkih mnozhestv. Almaty: Bastau, 425.

Muschick, E. (1995). Zur Anwendung der Theorie der Spicle auf Probleme der Elektroenergietechik. Tu Dresden.

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8 (3), 338–353. doi: https://doi.org/10.1016/s0019-9958(65)90241-x

Orazbaev, B. B. (1994). Metody matematicheskogo modelirovaniya tekhnologicheskih sistem pri nechetkoy iskhodnoy informatsii. Avtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz' v neftyanoy promyshlennosti, 4, 11–13.

Mushik, E., Myuller, P. (1990). Metody prinyatiya tekhnicheskih resheniy. Moscow: Mir, 208.

Serikov, T. P., Orazbaev, B. B. (1993). Tekhnologicheskie skhemy pererabotki nefti i gaza v Kazahstane. Ch. 1. Moscow: Neft' i gaz, 118.

Lastovkin, G. A., Radchenko, E. D., Rudina, M. G. (Eds.) (1986). Spravochnik neftepererabotchika. Leningrad: Himiya, 648.

Ahmetov, S. A. (2003). Tekhnologiya glubokoy pererabotki nefti i gaza. Ufa, 485.

Aleksandrov, I. A. (1981). Peregonka i rektifikatsiya v neftepererabotke. Moscow: Himiya, 352.

Maslyanskiy, G. N., SHapiro, R. N. (1985). Kataliticheskiy riforming benzinov. Leningrad: Himiya, 221.

Kenzhegaliev, A., Zhumagaliev, S., Kenzhegalieva, D., Orazbayev, B. (2018). Gas chromatographic-mass spectrometric investigation of n-alkanes and carboxylic acids in bottom sediments of the northern Caspian Sea. Geologos, 24 (1), 69–78. doi: https://doi.org/10.2478/logos-2018-0005

Lyapkov, A. A., Kukurina, O. S. (2020). Tekhnologiya pererabotki uglevodorodnogo syr'ya. Sankt-Peterburg: Lan', 168.

Serikov, T. P. (2001). Perspektivnye tekhnologii pererabotki neftey Kazahstana. Almaty: Fylym, 276.

Prokopyuk, S. G., Masgutov, R. N. (1985). Promyshlennye ustanovki kataliticheskogo krekinga. Moscow: Himiya, 270.

Bagirov, I. T. (1981). Sovremennye ustanovki pervichnoy pererabotki nefti. Moscow: Himiya, 205.

Tanatarov, M. A., Ahmetshina, M. N. Faskhutdinov, R. A. et. al. (1987). Tekhnologicheskie raschety ustanovok pererabotki nefti. Moscow: Himiya, 352.

Takamatsu, T., Kinoshita, M. (1985). A simulation procedure for multicomponent distillation columns incorporating plate efficiencies. JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN, 18 (1), 78–81. doi: https://doi.org/10.1252/jcej.18.78

Serikov, T. P., Ahmetov, S. A. (2005). Mұnay men gazdy tereң өңdeu tekhnologiyasy. Vol. I. Almaty, 395.

Panov, G. E., Starikova, G. V., Vishnevskaya, V. V. et. al. (1982). Ohrana okruzhayuschey sredy v neftyanoy i gazovoy promyshlennosti. Ch. II. Moscow: MINHiGP im. Gubkina, 217.

Mazlova, E. A., Abrosimov, A. A. (1997). Tekhnika ochistki stochnyh vod neftepererabatyvayuschih zavodov. Moscow, 175.

Abrosimov, A. A., Gureev, A. A. (1997). Ekologicheskie aspekty primeneniya nefteproduktov. Moscow: Himiya, 180 с.

Orazbayev, B. B., Orazbayeva, K. N., Utenova, B. E., Kurmangaziyeva, L. T., Mukhanbetkaliyeva, A. K. (2013). Fuzzy logic: basic and applicability in oil and gas industry. Life Science Journal, 10 (4), 2930–2933. doi: https://doi.org/10.7537/marslsj100413.390

Abrosimov, A. A., Erohin, Yu. Yu. (1997). Ekologicheskiy monitoring okruzhayuschey sredy neftepererabatyvayuschih predpriyatiy. Mosocw: Neftepererabotka i neftekhimiya, 44–47.

Kuz'min, V. G., Volkov, O. M. (1974). Issledovanie naruzhnyh vzryvoopasnyh zon u neftyanyh podzemnyh rezervuarov. Problemy goreniya i tusheniya, 2, 130–134.

Orazbayev, B. B., Kenzhebaeva, T. S., Goncharov, V. L., Orazbayeva, K. N. (2019). Systematic Approach to the Elaboration of a Structured Model of a Sulfur Production Unit under Uncertainty. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 597, 012013. doi: https://doi.org/10.1088/1757-899x/597/1/012013

Abrosimov, A. V., Zaharov, S. M., Kolomiytsev, V. M. et. al. (1991). Avtomaticheskiy kontrol' vzryvoopasnosti vozdushnoy sredy neftepererabatyvayuschego zavoda. Obzornaya informatsiya. Seriya: Nauchnye i tekhnicheskie aspekty ohrany okruzhayuschey sredy, 10, 57.

Varlatashvili, V. G. (1982). Issledovanie naruzhnyh vzryvoopasnyh zon u nazemnyh vertikal'nyh rezervuarov. Moscow, 28.

One hundred largest losses, a thirty year review of property damage losses (1986). M.&M. Protection consultants, South Riverside Plaza. Chicago, 33–37.

Fryer, L. S., Kaiser, G. D. (1979). Denz - a computer program for calculation of the dispersion of dense toxic explosive gases in the atmosphere. UKAEA Report SRD R 152.

Marchuk, G. I. (1982). Metody matematicheskogo modelirovaniya v probleme okruzhayuschey sredy. Moscow: Nauka, 315.

Hvorost'yanov, V. I. (1982). Dvumernaya nestatsionarnaya mikrofizicheskaya model' nizkih oblakov i adekvatno-radiatsionnyh tumanov. Meteorologiya i gidrologiya, 7, 16–28.

Orazbayеv, B., Santeyeva, S., Zhumadillayeva, A., Dyussekeyev, K., Agarwal, R. K., Yue, X.-G., Fan, J. (2019). Sustainable Waste Management Drilling Process in Fuzzy Environment. Sustainability, 11 (24), 6995. doi: https://doi.org/10.3390/su11246995

Orazbayev, B. B., Ospanov, Y. A., Orazbayeva, K. N., Makhatova, V. E., Urazgaliyeva, M. K., Shagayeva, A. B. (2019). Development of mathematical models of R-1 reactor hydrotreatment unit using available information of various types. Journal of Physics: Conference Series, 1399, 044024. doi: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1399/4/044024

Fedorov, A. V., Navatskiy, A. A. (1990). Avtomaticheskiy kontrol' vzryvoopasnoy vozdushnoy sredy promyshlennyh obektov. Organizatsiya tusheniya pozharov i avariyno-spasatel'nyh rabot. Sb. nauchnyh trudov. Moscow: VNIPT MVD SSSR, 183–186.

Navatskiy, A. A., Fedorov, A. V. (1991). Avtomaticheskiy kontrol' zagazovannosti territoriy promyshlennyh obektov, ohranyaemyh VPO. Sovershenstvovanie deyatel'nosti organov Gosudarstvennogo pozharnogo nadzora. Sb. nauchnyh trudov. Moscow: VIPTSH MVD RF, 233–236.

Lashover, J. H. (2014). Computerized emergency system provides rapid warning of hazardous chemical leaks. Chemical Processing, 25–32.

Hezzion, V. I., Sugazte, I. O. (2017). Smoke control and the microprocessor. Heat/Pip/ Air condit., 52 (10), 43–46.

Tekhniko-rabochiy proekt na avtomatizirovannuyu sistemu upravleniya tekhnologicheskim protsessom pozharnoy zaschity PO «Atommash» (ASU PZ – Atommash) (1979). Rostov-na-Donu, 100.

Sozonenkov, V., Smirnov, I., Fishteyn, M. (1989). Kontroliruet EVM. Pozharnoe delo, 9, 28–29.

Zhumadillayeva, A., Orazbayev, B., Santeyeva, S., Dyussekeyev, K., Li, R. Y. M., Crabbe, M. J. C., Yue, X.-G. (2020). Models for Oil Refinery Waste Management Using Determined and Fuzzy Conditions. Information, 11 (6), 299. doi: https://doi.org/10.3390/info11060299

Orazbayev, B. B., Orazbayeva, K. N., Utenova, B. E. (2014). Development of mathematical models and modeling of chemical engineering systems under uncertainty. Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 48 (2), 138–147. doi: https://doi.org/10.1134/s0040579514020092

Orazbayev, B. B., Kurmangaziyeva, L. T., Orazbayeva, K. N., Makhatova, V. E. (2015). Multi-Criteria Optimisation Problems for Chemical Engineering Systems and Algorithms for their Solution Based on Fuzzy Mathematical Methods. Journal of Biosensors & Bioelectronics, 06 (03). doi: https://doi.org/10.4172/2155-6210.1000179

Ospanov, Y. A., Orazbayev, B. B., Orazbayeva, K. N., Mukataev, N. S., Demyanenko, A. I. (2016). Mathematical modeling and decision-making on controlling modes of technological objects in the fuzzy environment. 2016 12th World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA). doi: https://doi.org/10.1109/wcica.2016.7578783

Orazbayev, B., Ospanov, E., Kissikova, N., Mukataev, N., Orazbayeva, K. (2017). Decision-making in the fuzzy environment on the basis of various compromise schemes. Procedia Computer Science, 120, 945–952. doi: https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.330

Orazbayev, B., Assanova, B., Orazbayeva, K., Valentina, M. (2019). Problems of Multi-Criteria Optimization in the Fuzzy Environment and Heuristic Methods of Their Solution. Proceedings of the 2019 the 5th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies - ICSLT 2019. doi: https://doi.org/10.1145/3312714.3312723

Ospanov, E. A., Orazbayev, B. B., Mukataev, N. S., Mussabaeva, S. S., Mukhametov, Y. M. (2016). Mathematical modeling for reforming Unit of chemical technological system in refinery production Under Uncertainty. International Journal of Applied Engineering Research, 11 (11), 7278–7283.

Kenzhebaeva, Т. S., Orazbayev, B. B., Abitova, G. A., Orazbayeva, K. N., Spichak, Y. Y. (2017). Study and Design of Mathematical Models for ChemicalTechnological Systems under Conditions of Uncertainty Based on the System Analysis. Proceedings of the 2017 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM). Bristol, 776–790.

Orazbayev, B. B., Kozhakhmetova, D. O., Orazbayeva, K. N., Berikkhanova, G. Y. (2019). Development of System of Model Columns K-1, K-2 And K-3 for Fluid Catalytic Cracking Unit based on Varying Information. Proceedings of the 2019 the 5th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies - ICSLT 2019. doi: https://doi.org/10.1145/3312714.3312727

Gronostajski, Z., Hawryluk, M., Kaszuba, M., Marciniak, M., Niechajowicz, A., Polak, S. et. al. (2015). The expert system supporting the assessment of the durability of forging tools. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 82 (9-12), 1973–1991. doi: https://doi.org/10.1007/s00170-015-7522-3

Beshelov, S. D., Gurvich, F. G. (1980). Matematiko-statisticheskie metody ekspertnyh otsenok. Moscow: Statistika, 263.

Kahraman, C. (Ed.) (2008). Fuzzy Multi-Criteria Decision Making. Theory and Applications with Recent Developments. Springer, 590. doi: https://doi.org/10.1007/978-0-387-76813-7

Ryzhov, A. P. (2017). Teoriya nechetkih mnozhestv i ee prilozheniy. Moscow: Izd-vo MGU, 115.

Orazbayev, B. B., Kenzhebayeva, T. S., Orazbayeva, K. N. (2019). Development of Mathematical Models and Modelling of Chemical Technological Systems using Fuzzy-Output Systems. Applied Mathematics & Information Sciences, 13 (4), 653–664. doi: https://doi.org/10.18576/amis/130417

Dubois, D. (2011). The role of fuzzy sets in decision sciences: Old techniques and new directions. Fuzzy Sets and Systems, 184 (1), 3–28. doi: https://doi.org/10.1016/j.fss.2011.06.003

Orazbayev, B. B., Ospanov, Y. A., Orazbayeva, K. N., Serimbetov, B. A. (2019). Multicriteria optimization in control of a chemical-technological system for production of benzene with fuzzy information. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Аssets Engineering, 330, 182–194. Available at: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55752/1/bulletin_tpu-2019-v330-i7-18.pdf

Zamani Sabzi, H., King, J. P., Abudu, S. (2017). Developing an intelligent expert system for streamflow prediction, integrated in a dynamic decision support system for managing multiple reservoirs: A case study. Expert Systems with Applications, 83, 145–163. doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.04.039

Sovetov, B. Ya., Yakovlev, S. A. (2001). Modelirovanie sistem. Moscow: Vysshaya shkola, 343.

Kolesnikov, I. V. (1982). Modelirovanie i optimizatsiya protsessov neftepererabotki. Moscow: MINiGP, 170.

Ospanov, Y. A., Orazbayev, B. B., Orazbayeva, K. N., Gancarczyk, T., Shaikhanova, A. K. (2016). Control of fuzzy technological objects based on mathematical models. 2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS). doi: https://doi.org/10.1109/iccas.2016.7832501

Matematicheskoe modelirovanie (1990). Tematicheskiy sbornik nauchnyh trudov MISiS. Moscow: Metallurgiya, 220.

Arutyunov, V. A., Buhmirov, V. V., Krupennikov, S. A. (1990). Matematicheskoe modelirovanie teplovoy raboty promyshlennyh pechey. Moscow: Metallurgiya, 239.

Anisimov, I. V., Bodrov, V. I., Pokrovskiy, V. B. (1975). Matematicheskoe modelirovanie i optimizatsiya rektifikatsionnyh ustanovok. Moscow: Himiya, 216.

Orazbaev, B. B. (2000). Matematicheskie metody optimal'nogo planirovaniya i upravlenie proizvodstvom. Almaty: Ғylym, 200.

Brovkin, L. A., Korotin, A. N., Krylova, L. S., Sokolov, A. K., Chernov, K. V. (1984). Matematicheskoe modelirovanie i proektirovanie promyshlennyh pechey. Ivanovo: IGU, 225.

Orazbayev, B. B., Ospanov, E. A., Orazbayeva, K. N., Kurmangazieva, L. T. (2018). A Hybrid Method for the Development of Mathematical Models of a Chemical Engineering System in Ambiguous Conditions. Mathematical Models and Computer Simulations, 10 (6), 748–758. doi: https://doi.org/10.1134/s2070048219010125

Kolesnikov, I. M., Salashenko, Z. L. (1985). Empiricheskie metody matematicheskogo modelirovaniya i optimizatsiya protsessov pererabotki. Moscow: MINHiTP im. I. M. Gubkina, 190.

Orazbayev, B., Zhumadillayeva, A., Orazbayeva, K., Dyussekeyev, K., Omarova, S., Makhatova, V. (2021). Development of a Set of Models for Reactors of a Catalytic Reforming Unit Using Information of a Different Nature. 2021 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE). doi: https://doi.org/10.1109/iceee52452.2021.9415915

Onosovskiy, V. V. (1990). Modelirovanie i optimizatsiya holodil'nyh ustanovok. Leningrad: LGU, 208.

Anaymanovich, V. A., Sotnikov, V. V., Lisitsyn, N. V., Borzov, A. N., Zaytseva, M. A. (2006). Matematicheskaya model' reaktora protsessa gidroochistki dizel'nogo topliva. Izvestiya Orlovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Informatsionnye sistemy i tekhnologii, 1 (2), 7–10.

Orazbayev, B., Assanova, B., Bakiyev, M., Krawczyk, J., Orazbayeva, K. (2020). Methods of model synthesis and multi-criteria optimization of chemical-engineering systems in the fuzzy environment. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 98 (06), 1021–1036.

Sansyzbay, L. Z., Orazbayev, B. B. (2019). Modeling the operation of climate control system in premises based on fuzzy controller. Journal of Physics: Conference Series, 1399, 044017. doi: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1399/4/044017

Golod, V. M., Lunev, V. A., Fedotov, B. V., Aleksandrov, S. V. (1988). Matematicheskoe modelirovanie metallurgicheskih protsessov. Leningrad: LPI, 88.

D'yachko, A. G. (1981). Matematicheskie modeli metallurgicheskih protsessov. Primenenie regressionnogo analiza dlya ranzhirovki faktorov. Moscow: MISiS, 140.

D'yachko, A. G. (1982). Matematicheskoe planirovanie eksperimental'nyh issledovaniy. Opyty na poisk optimuma. Moscow: MISiS, 124.

Orazbayev, B. B., Kozhakhmetova, D., Shaikhanova, A., Bekbaeva, R., Zolotov, A. (2020). Fuzzy Modeling and Control of the Catalytic Cracking Unit on various types of Information. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 98 (11), 1791–1802.

Orazbaev, B. B. (1990). Modelirovaniya tekhnologicheskih protsessov s ispol'zovaniem teorii nechetkih mnozhestv. Trudy XV konferentsii molodyh uchenyh i spetsialistov Moskovskogo fiziko-tekhnicheskogo instituta. Ch. 1. Moscow, 44–49.

Larichev, O. I. (2015). Nauka i iskusstvo prinyatiya resheniy. Moscow, 355.

Kardanskaya, N. L. (1999). Prinyatie upravlencheskogo resheniya. Moscow: YUNITI, 407.

Evlanov, L. G. (1984). Teoriya i praktika prinyatiya resheniy. Moscow: Ekonomika, 175.

Orazbayev, B. B., Orazbayeva, K. N., Utenova, B. E., Shagayeva, A. B., Kassimova, B. R. (2021). Multi-criteria selection of operating modes of main pipeline Units during oil transportation with fuzzy information. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering, 331 (12), 105–116.

Rykov, A. S., Orazbaev, B. B. (1992). Sistema podderzhki prinyatiya resheniy dlya upravleniya tekhnologicheskimi agregatami. Avtomatizatsiya tekhnologicheskih protsessov i kompleksov. Alma-Ata, 3–9.

Rykov, A. S., Orazbaev, B. B. (1996). Sistemniy analiz: Metody mnogokriterial'nogo vybora i nechetkoy optimizatsii. Moscow: Metallurg, 117.

Sansyzbay, L. Z., Orazbayev, B. B., Wójcik, W. (2020). Development and Analysis of Models for Assessing Predicted Mean Vote Using Intelligent Technologies. INTERNATIONAL JOURNAL of FUZZY LOGIC and INTELLIGENT SYSTEMS, 20 (4), 324–335. doi: https://doi.org/10.5391/ijfis.2020.20.4.324

Orazbayev, B., Orazbayeva, K., Makhatova, V., Tuleuova, R., Kulmagambetova, Z., Toleuov, T. et. al. (2021). Methods of constructing models and optimizing the operating modes of a chemical engineering system for the production of benzene in a fuzzy environment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (2 (110)), 78–88. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.226167

Rykov, A. S. (1985). Teoriya i metody upravlyaemogo pryamogo poiska. Moscow, 365.

Dixon, C. (Ed.) (1976). Optimization in action. Academic Press, 31–37.

Zaychenko, Yu. P. (1991). Issledovanie operatsiy: Nechetkaya optimizatsiya. Kyiv: Vysschaya shkola, 191.

Orazbayev, B. B., Ospanov, Y. A., Orazbayeva, K. N., Kulmagambetova, Z. K., Seidaliyev, A. A., Smailova, U. M. (2021). Optimization of the production plan of drill bits with fuzzy constraints based on a heuristic method. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1047 (1), 012004. doi: https://doi.org/10.1088/1757-899x/1047/1/012004

Orlov, A. I. (2004). Prikladnaya statistika. Moscow: Izdatel'stvo «Ekzamen», 656.

Kremer, N. Sh. (2004). Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika. Moscow: Yuniti-Dana, 573.

Robinson, R. M. (1978). Statistical Inference for a Random Coefficient Autoregressive Model. Scandinavian Journal of Statistics, 5 (3), 163–168. Available at: https://www.jstor.org/stable/4615707?refreqid=excelsior%3A584562713214ae742658aed540dc408b

Karmanov, F. I., Ostreykovskiy, V. A. (2017). Statisticheskie metody obrabotki eksperimental'nyh dannyh s ispol'zovaniem paketa MathCad. Moscow: Infra-M, 287.

Meshalkin, V. P. (1995). Ekspertnye sistemy v himicheskoy tekhnologii. Moscow: Himiya, 350.

Popov, E. V. (1987). Ekspertnye sistemy: Reshenie neformalizovannyh zadach v dialoge s EVM. Moscow: Nauka, 288.

Gutsykova, S. (2011). Metod ekspertnyh otsenok. Teoriya i praktika. Moscow: Kogito-Tsentr, 509.

Dzharratano, Dzh., Rayli, G. (2007). Ekspertnye sistemy: printsipy razrabotki i programmirovanie. Moscow: OOO «I.D. Vil'yams», 1152.

Serikov, T. P., Orazbaeva, K. N. (2006). Intensifikatsiya tekhnologicheskih obektov neftepererabotki na osnove matematicheskih metodov. Almaty: Evero, 157.

Orazbayev, B., Zinagabdenova, D., Abilgazy, N., Kurmangaziyeva, L., Ievlanov, M. (2020). Development of a method for studying gas imbalance in the section of the main gas pipeline of Kazakhstan. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (2 (108)), 53–65. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.219221

Arslanov, M. Z., Aydarhanov, M. B. (2005). Otchet o NIR «Razrabotka i issledovanie modeley, metodov i algoritmov nechetkoy matematiki i neyronnyh setey dlya informatsionnyh tekhnologiy klassifikatsii i prinyatiya resheniy». No. gos. registratsii 0103RK00124. IPU. Almaty, 105.

Kofman, A. (1982). Vvedenie v teoriyu nechetkih mnozhestv. Moscow: Radio i svyaz', 350.

Yager, R. (Ed.) (1986). Nechetkie mnozhestva i teoriya vozmozhnostey. Poslednie dostizheniya. Moscow: Radio i svyaz', 405.

Orazbayev, B., Orazbayeva, K., Kurmangaziyeva, L., Utenova, B., Mukhanbetkaliyeva, A. (2013). Formalization and Solving the Problem of the Fuzzy Mathematical Programming to Optimize the Operation at Oil Equipment Plant. World Applied Sciences Journal, 28 (12), 1879–1887. Available at: https://idosi.org/wasj/wasj28(12)13/1.pdf

Orazbaev, B. B., Kurmangazieva, L. T. (2008). Algoritm sinteza modeley tekhnologicheskogo kompleksa neftepererabotki na osnove kachestvennoy informatsii. Nauchniy zhurnal «Kahak», 2, 45–51.

Orazbayev, B. B., Imangazieva, G. B., Orazbayeva, K. N. (2019). Formulation and solution to control problems of operation modes in delayed coking Unit in fuzzy environment based on the heuristic method. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 97 (18), 4768–4779. Available at: http://www.jatit.org/volumes/Vol97No18/4Vol97No18.pdf

Orazbayev, B. B., Shangitova, Z. Y., Kurmangaziyeva, L. T., Kodanova, S. K. (2020). The study of the main parameters affecting the efficiency of Claus reactor and construction of linguistic models for assessing the quality of produced sulfur. Journal of Sulfur Chemistry, 41 (5), 498–507. doi: https://doi.org/10.1080/17415993.2020.1759603

Pospelova, D. A. (Ed.) (1986). Nechetkie mnozhestva v modelyah upravleniya i iskusstvennogo intellekta. Moscow: Nauka, 312.

Shangitova, Y. E., Orazbayev, B. B., Kurmangaziyeva, L. T., Ospanova, T. T., Tuleuova, R. U. (2021). Research and modeling of the process of sulfur production in the claus reactor using the method of artificial neural networks. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 99 (10), 2333–234331. Available at: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85107451623&origin=resultslist

Svarovskiy, S. G. (1990). Approksimatsiya funktsiy prinadlezhnosti znacheniy lingvisticheskoy peremennoy. Matematicheskie voprosy analiza dannyh. Novosibirsk: VTS SO AN SSSR, 127–131.

Skofenko, A. V. (1981). O postroenii funktsiy prinadlezhnosti nechetkih mnozhestv, sootvetstvuyuschih kolichestvennym ekspertnym otsenkam. Naukovedenie i informatika, 22, 70–79.

Eddous, M., Stensfild, R. (1997). Metody prinyatiya resheniy. Moscow: Audit, YUNITI, 217.

Orazbayev, B., Kozhakhmetova, D., Orazbayeva, K., Utenova, B. (2020). Approach to Modeling and Control of Operational Modes for Chemical and Engineering System Based on Various Information. Applied Mathematics & Information Sciences, 14 (4), 547–556. doi: https://doi.org/10.18576/amis/140403

Orazbayev, B., Kozhakhmetova, D., Wójtowicz, R., Krawczyk, J. (2020). Modeling of a Catalytic Cracking in the Gasoline Production Installation with a Fuzzy Environment. Energies, 13 (18), 4736. doi: https://doi.org/10.3390/en13184736

Makshanov, A. V., Zhuravlev, A. E., Tyndykar', L. N. (2020). Sistemy podderzhki prinyatiya resheniy. Sankt-Peterburg: «Lan'», 108.

Cherneorutskiy, I. G. (2001). Metody optimizatsii i prinyatiya resheniy. Sank-Peterburg: Lan', 35.

Larichev, O. I. (2002). Teoriya i metody prinyatiya resheniy. Moscow: Logos, 392.

Orazbaev, B. B. (1994). Intellektual'nye sistemy prinyatiya resheniy dlya upravleniya tekhnologicheskimi obektami pri defitsite informatsii. Avtomatizatsiya, telemekhanizatsiya, i svyaz' v neftyanoy promyshlennosti, 6-7, 12–13.

Orazbayev, B. B., Shangitova, Z. Y., Orazbayeva, K. N., Serimbetov, B. A., Shagayeva, A. B. (2020). Studying the Dependence of the Performance Efficiency of a Claus Reactor on Technological Factors with the Quality Evaluation of Sulfur on the Basis of Fuzzy Information. Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 54 (6), 1235–1241. doi: https://doi.org/10.1134/s0040579520060093

Orlovskiy, S. A. (1981). Problemy prinyatiya resheniy pri nechetkoy iskhodnoy informatsii. Moscow, 208.

Borisov, A. I., Alekseev, A. Z., Merkur'eva, G. V., Glyadz', N. I., Glushkov, V. I. (1989). Obrabotka nechetkoy informatsii v sistemah prinyatiya resheniy. Moscow: Radio i svyaz', 304.

Borisov, A. N., Krumberg, O. G., Fedorov, P. N. (1990). Prinyatie resheniy na osnove nechetkih modeley. Primery modeley. Riga: Znanie, 184.

Orazbaeva, K. N. (2007). Katalitikalyқ riforming protsesіn matematikalyқ model'deu zhәne optimizatsiyalau arқyly қarқyndandyru. Ғylym kand. ғylymi ataғyn alu үshіn dayyndalғan dissertatsiya. Atyrau, 147.

Kurmangazieva, L. T. (2008). Formalizatsiya i matematicheskaya postanovka zadach prinyatiya resheniy po vyboru optimal'nogo rezhima raboty tekhnologicheskih obektov neftepererabotki. Poisk. Seriya estestvennyh i tekhnicheskih, 224–228.

Zade, L. A. (1976). Ponyatie lingvisticheskoy peremennoy i ego primenenie k prinyatiyu priblizhennyh resheniy. Moscow: Mir, 167.

Serikov, T. P., Orazbayevа, K. N., Kadimova, B. (2006). Dialogue algorithm of optimization of technological object of oil refining in light of the deficiency and illegibility of existing information. International journal of scientific articles «Science and technology», 4, 78–82.

Orazbaeva, K. N., Serіkov, F. T. (2006). Aқparat zhetіspeushіlіgі zhәne ayқynsyz-dyғy zhaғdayynda mұnay өңdeu tekhnologiyalyқ obektіlerіn optimizatsiyalaudyң dialogty algoritmderі. ҚR Bіlіm zhәne ғylym ministіrlіgіnің ғylymi zhurnaly «Іzdenіs», 1, 216–219.

Orazbaeva, K. N., Serіkov, T. P., Sultanbaeva, G. (2007). Katalitikalyқ riforming (LG-35-11/300-95) қondyrғysyn optimaldy basқaru esebіn қoyu zhәne sheshu. Halyқaralyқ konferentsiya «Avtomattandyru zhәne basқaru. Keleshegі, mәselelerі zhәne sheshіmder». Almaty, 165–168.

Effektivnoe prinyatie resheniy. Seriya: Klassika Harvard Business Review (2006). Moscow: Al'pina biznes Buks, 184.

Rykov, A. S. (1993). Poiskovaya optimizatsiya. Metody deformiruemyh konfiguratsiy. Moscow: Nauka, 255.

Tekhnologicheskiy reglament ustanovki kataliticheskogo riforminga LG-35-11/300-95 (do 2008g.). OAO «ANPZ». Atyrau, 130.

Gureev, A. A., Zhorov, Yu. M., Smidovich, E. V. (1981). Proizvodstvo vysokooktanovyh benzinov. Moscow: Himiya, 224.

Vladimirov, A. I. (1993). Ustanovki kataliticheskogo riforminga. Moscow: Neft' i gaz, 60.

Larichev, O. I., Mechitov, A. I., Moshkovich, E. M., Furems, E. M. (1989). Viyavlenie ekspertnyh znaniy (protsedury i realizatsii). Moscow: Nauka, 128.

Rykov, A. S., Orazbaev, B. B. (1995). Sistemniy analiz i issledovanie operatsii: Ekspertnye otsenki. Metody i primenenie. Moscow: MISiS, 115.

Evlanov, L. G., Kutuzov, V. A. (1978). Ekspertnye otsenki v upravlenii. Moscow: Ekonomika, 132.

Serikov, F. T., Orazbaeva, K. N. (2005). Modelirovanie ekonomiko-ekologicheskih sistem neftegazovogo proizvodstva v nechetkoy srede. Nauchno-teoreticheskiy i prakticheskiy «Sovremenniy nauchniy vestnik», 1 (1), 14–18.

Averkin, A. N. (2013). Nechetkie mnozhestva v modelyah upravleniya i iskusstvennogo intellekta. Moscow: Kniga po Trebovaniyu, 312.

Orazbaeva, K. N. (2005). Obobschenniy algoritm postroeniya modeley tekhnologicheskih obektov neftegazovogo proizvodstva v usloviyah neopredelennosti. Trudy 5 Kazahstansko-Rossiyskoy mezhdunarodnoy nauchno-prakt. konf.: Mat. modelirovanie nauchno-tekhnologicheskih i ekologicheskih problem v neftedobyvayuschey promyshlennosti. Almaty-Atyrau, 153–158.

Horbiychuk, M., Lazoriv, N., Feshanych, L. (2021). Determining the effect of fuzziness in the parameters of a linear dynamic system on its stability. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (4 (110)), 15–21. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.229791

Kurmangazieva, L. T. (2008). Issledovanie i razrabotka lingvisticheskih modeley tekhnologicheskogo kompleksa bloka riforminga ustanovki LG. Materialy IY mezhdunarodnoy nauchnoy konf. «Matematicheskoe modelirovanie i informatsionnye tekhnologii v obrazovanie i nauke». Almaty: KazNPU im. Abaya, 80–84.

Kurmangazieva, L. T., Orazbaeva, K. N. (2008). Razrabotka matematicheskih modeley reaktorov riforminga ustanovki LG-35-11/300-95 Atyrauskogo NPZ. Zhurnal «Poisk». Seriya: estestvennyh i tekhnicheskih nauk Almaty, 4, 218–224.

Orazbayev, B., Santeyeva, S., Orazbayeva, K., Abisheva, A. (2019). Method of Modeling oil Distribution at Possible Spills in the Concepts of the Kazakhstan Sector of the Caspian sea. 2019 12th International Conference on Developments in eSystems Engineering (DeSE). doi: https://doi.org/10.1109/dese.2019.00082

Orazbaev, B. B., Kurmangazieva, L. T. (2008). Postanovka zadach PR po upravleniyu blokom kataliticheskogo riforminga i razrabotka algoritmov ih resheniya na osnove kachestvennoy informatsii. Vestnik Atyrauskogo instituta nefti i gaza, 3, 47–55.

Orazbaeva, K. N. (2007). Intensifikatsiya protsessa kataliticheskogo riforminga matematicheskim modelirovaniem i optimizatsiey. Atyrau, 23.

Belokon', N. I. (1941). Analiticheskie osnovy teplovogo rascheta trubchatyh pechey. Neftyanaya promyshlennost', 2, 92–99.

Kuznetsov, A. A., Kagersanov, S. M., Sudakov, E. N. (1974). Raschety protsessov i apparatov neftepererabatyvayuschey promyshlennosti. Leningrad: Himiya, 341

Shumskiy, V. M., Zyryanova, L. A. (1981). Inzhenernye zadachi v neftepererabotke i neftekhimii. Moscow: Himiya, 256.

Orazbaev, B. B. (2007). Sovremennye problemy matematicheskih metodov i inforiatsionno-komp'yuternyh sistem. Atyrau: AING, 114.

Kurmangazieva, L. T. (2008). Struktura i osnovnye bloki komp'yuternoy sistemy modelirovaniya i podderzhki prinyatiya resheniy po vyboru optimal'nyh rezhimov raboty tekhnologicheskogo kompleksa. Vestnik Atyrauskogo instituta nefti i gaza, 3, 47–55.

Orazbaev, B. B. (1998). Novye informatsionnye tekhnologii v neftepererabotke. Novosti nauki Kazahstana, 5, 51–54.

Pospelov, G. S., Pospelov, D. A. (1985). Iskusstvenniy intellekt – prikladnye sistemy. Moscow: Znanie, 195.

Kurmangazieva, L. T. (2004). Podhody k sozdaniyu informatsionnoy sistemy podderzhki prinyatiya resheniy dlya effektivnogo upravleniya obektami neftegazovoy otrasli. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Ekologiya i neftegazoviy kompleks». Atyrau, 184–186.

Kurmangazieva, L. T. (2005). Organizatsiya i provedenie ekspertnyh protsedur dlya postroeniya modeli ustanovki LG 35-11/300 Atyrauskogo NPZ. Trudy V Kazahstansko-Rossiyskoy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Matematicheskoe modelirovanie nauchno-tekhnologicheskih i ekologicheskih problem neftegazodobyvayuschey promyshlennosti Chast' II». Atyrau, 179–183.

Cover for SYSTEM CONCEPT FOR MODELLING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND DECISION MAKING IN THEIR MANAGEMENT
Published
August 31, 2021

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-617-7319-34-3

Details about the available publication format: Hardcover

Hardcover
ISBN-13 (15)
978-617-7319-33-6